Dynamix Consult

Prevedieme Vás krok za krokom od myšlienky po výsledok

Dynamix Consult

Naše Služby

Robíme to o čom sme presvedčení

Inovácie

Získanie, zber a rozpracovanie nápadov. Realizácia nápadu: „From Vision to Product“ Lean startup, agile

Biznis analýza

Uchopenie, formalizácia vízie a projektu. Zladenie tímu: „Common understanding“ Biznis požiadavky, procesná analýza, vizualizácie

Rozvoj a rast ľudí

Koučing, mentoring Softskills: Komunikácia, Time manažment „Enjoy my job“, Získanie a udržanie zvyku

Procesná optimalizácia

Zlepšovanie procesov: čas, náklady a kvalita. Meranie, vyhodnocovanie a analýza faktov Lean, Six-Sigma, Agile Six-Sigma

O nás

Sme tím konzultantov s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v segmentoch telekomunikácie, IT, výroby a retail. Pracovali sme na dlhodobých projektoch zavádzania nových produktov, IT systémov, zmien v organizácii a rozvoja ľudí.

Sme otvorení v komunikácií
Pridaná hodnota je našim kompasom
Robíme veci čo najjednoduchšie
Experimentujeme a neustále sa rozvíjame

Inovácie

Na realizáciu inovácií používame náš koncept vytvárania, uvádzania produktov na trh. Ide o “step by step” metodiku postavenú na princípoch MVP a podpore ľudí, ktorí inováciu vymýšľajú a realizujú (koučing a mentoring). Prevedieme Vás procesom od hľadania ideí, tvorby produktov a ich zavádzania na trh. Koncept inovácie je postavený na formulovaní vízie, stanovení hypotéz, návrhu MVP, feedbacku od zákazníka, prijatia rozhodnutia na základe faktov a poučenia sa z chýb.

 • Školenia a workshop k tvoreniu inovácií
 • Brainstorming a zber nápadov
 • Rozpracovanie nápadov
 • Inovačný projekt
 • Inovácia v tíme alebo oddelení
 • Projekt inováciou k efektivite

Biznis analýza

Bizniz analýzou Vám pomôžeme podporiť požadovanú zmenu vo Vašej organizácií či už ide o legislatívnu zmenu, vytvorenie nového produktu, zmeny vyvolané externými dodávateľmi, rozšírenie existujúceho produktu alebo služby.
Zrealizujeme vám BA ako projekt na kľuč. Výsledkom bude bude “common understanding” a zladenie tímu, popísané biznis “needs” a požiadavky, popísané hypotézy na ktorých je postavené riešenie a formalizované zadanie pre realizáciu ( RFI / RFP ).

 • Zber business požiadaviek a potrieb
 • Procesná analýza ( AS-IS a TO-BE)
 • Common understanding v rámci tímu
 • Príprava podkladov pre RFI / RFP
 • Popis scenárov a business use case
 • Návrh interface medzi systémami

Rozvoj a rast ľudí

Ľudia najlepšie rastú a rozvíjajú sa pri reálnych úlohách a v projektoch. Občas sa ale stane, že narazia na problémy a prekážky a vtedy je vhodné podporiť ich. Či už formou individuálneho koučingu či mentoringu, skupinových sofskills školení alebo workshopov. Ponúkame vám skúsenosti a znalosti postavené na kanadskej koučingovej škole Erickson college a myšlienkach a konceptoch Alfrieda Längleho (GLE-International)

 • Koučing
 • Mentoring
 • Komunikácia
 • Time management
 • Enjoy my job
 • Získanie a udržanie zvyku

Procesná optimalizácia

Zlešenie fungovania chodu spoločnosti, lepšie využitie aktuálnych zdrojov.

Riadenie spoločnosti založené na dátach s použitím moderných nástrojov manažmentu.

 • Optimalizácia procesov
 • Identifikácia duplicitných činností
 • Vyhodnotenie efektivity procesu

Kontakt

 • +421 905 867 024
 • info@dynamixconsult.com

Dynamix Consult s.r.o

 • Mickiewiczova 2
 • Bratislava 811 07
 • Slovenská republika